Objavljeno ponedjeljak, 16 maj 2016 14:41
16 maj

PRIRODA, DJECA, MAŠTA - PROMOVISANJE PROŠĆENSKIH PLANINA

Proteklog vikenda na Prošćenskim planinama družila su se djeca iz Crne Gore i Srbije gdje je prvi put promovisan ovaj bajkovit kraj kroz koncept priroda, djeca, mašta (PDM) koji je razvijen od NVO UROŠ (Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva) u okviru događaja „Inovativni način promovisanja ruralnih područja na Balkanu – Prošćenske planine“.Proteklog vikenda na Prošćenskim planinama družila su se djeca iz Crne Gore i Srbije gdje je prvi put promovisan ovaj bajkovit kraj kroz koncept priroda, djeca, mašta (PDM) koji je razvijen od NVO UROŠ (Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva) u okviru događaja „Inovativni način promovisanja ruralnih područja na Balkanu – Prošćenske planine“.


„Osnovni komunikacioni proizvod oko kojeg se bazira koncept PDM je epsko-fantastični roman za djecu ‘Čudesni svijet puha Đorđa’.

Radnja romana se odigrava na autentičnim lokacijama Prošćenskih planina, u kanjonu rijeke Tare i na lokalitetu Crna poda koji se nalazi u Nacionalnom parku Durmitor.

Ovo je početni korak, a u narednom periodu radićemo sa partnerima na pripremi specifičnog turističkog paketa PDM koji bi pospješio razvoj lokalne zajednice“, kazao je Žarko Vučinić, izvršni direktor NVO UROŠ i autor ove knjige.

Koncept PDM promoviše zdrave stilove života najmlađih generacija uz upoznavanje sa legendama Prošćenskih planina i njihovim prirodnim ljepotama koje su svojim vršnjacima iz Crne Gore i Srbije predstavila djeca-promoteri iz Mojkovca, učenici Osnovne škole „Aleksa Đilas Bećo“ i Srednje mješovite škole „Vuksan Đukić“. U organizaciji ovog događaja koji je okupio preko dvadesetoro djece aktivno se uključila i opština Mojkovac, kao i Turistička organizacija iz ovog grada.Obilazeći autentične lokacije koje se spominju u knjizi (selo Gostilovina, vidikovac Sveviđe, Stupsko polje, Crna poda), učeći kroz interaktivni kviz „Puhoteka“, družeći se sa stanovnicima sela i katuna, djeca su mogla da nauče i o osnovama etičkog ponašanja u prirodi „Ne ostavi ni traga“ (Leave No Trace). Učesnici ovog događaja posjetili su i čuveni most na Đurđevića Tari. „Na poklon sam dobila prelijepu knjigu, stekla sam nove prijatelje iz Bijelog Polja, Mojkovca i Podgorice i naučila da pravim čuveni kačamak. Nadasve, uživala sam u zelenim pejzažima i saznala neke zanimljivosti o prirodi i običajima ovog kraja“, rekla je trinaestogodišnja Jana Simović iz Prijepolja.

„Cilj PDM koncepta je edukacija djece, promocija aktivnog druženja u prirodi, razvoj ruralnih područja, podsticanje individualnosti i kreativnosti kod djece, a samim tim i maštanja kao osnove umjetničke i naučne kreativnosti. Iz tog razloga je Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi u okviru projekta ‘Jačanje regionalnih kapaciteta za ruralni razvoj kroz integralno upravljanje šumskih i vodnih resursa u jugoistočnoj Evropi’ podržala organizaciju ovog događaja“, saopštio je Aleksandar Damnjanović, regionalni menadžer SWG-a.