Objavljeno petak, 20 decembar 2019 13:08
20 dec

Priručnik za uzgoj šuma za privatne vlasnike šuma

Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ) na osnovu podrške koju je dobilo od kompanije Balder d.o.o. iz Podgorice, izradilo je Priručnik za uzgoj šuma za privatne vlasnike šuma. Cilj priručnika je da na kratak i što razumljiviji način predstavi glavne biološke - ekološke osnove i principe prirodi bliskog uzgoja šuma u kontekstu značaja sektora šumarstva u Crnoj Gori.
Ideja je da se ovaj priručnik može koristiti za informisanje i osposobljavanje privatnih vlasnika šuma, ali i šumarskih tehničara, ponuđača usluga u šumi i svih ostalih zainteresovanih strana u štampanoj ili elektronskoj formi. U budućnosti, on bi se trebalo prilagođavati i dopunjavati prema stečenim iskustvima i razvoju šuma i šumarstva u Crnoj Gori.

Kompanije Balder d.o.o. iz Podgorice je zastupnik poznate firme Husqvarna koja je lider u proizvodnji opreme za zaštitu, uzgoj i iskorišćavanje šuma. Ona će Priručnik tokom promocija svojih proizvoda predstaviti i distrubuirati privatnim vlasnicima šuma u Crnoj Gori.