Objavljeno petak, 28 mart 2014 15:54
04 sep

POZIV DA ISTRAŽITE PROŠĆENSKE PLANINE

„Izvan gradskih zidina“, u tišini stoljetnih šuma i šarenih pašnjaka, nedaleko od Mojkovca, nalaze se Prošćenske planine. One se ne pominju u promotivnim materijalima o divljim ljepotama Crne Gore, a gotovo da ih nema ni na internetu. Možda su zato ove planine i dalje nenametljivi mozaik iskonske prirode, tradicionalnog seoskog života i raznovrsnih nebeskih kreacija.Malobrojni putnici koji su posjetili Prošćenske planine govore o “specifičnom estetskom iskustvu”, spokoju i mirnoći, te želji da se one ponovo dožive.Prošćenske planine nisu samo bajkovite visoravni sa čijih ivica puca jedinstveni pogled na najdublji evropski kanjon čuvene rijeke Tare.„Izvan gradskih zidina“, u tišini stoljetnih šuma i šarenih pašnjaka, nedaleko od Mojkovca, nalaze se Prošćenske planine.


Objavljeno četvrtak, 20 mart 2014 16:04
20 mar

NOVI ČLANOVI PRISTUPILI NVO “UROŠ”

Sjednica Prve vanredne skupštine Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ)  održana je u Podgorici, 12. marta 2014. godine. Sjednica Prve vanredne skupštine Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ)  održana je u Podgorici, 12. marta 2014. godine. Na Sjednici je usvojen Izvještaj o radu za period između dvije sjednice, a u članstvo UROŠ-a su primljeni novi članovi: Sandra Stanić, Biljana Medenica, Petar Vučinić, Dragan Borota, Kristina Kružić i Mirjana Vučinić. Konstatovano je da se u narednom periodu potpišu Memorandumi o saradnji sa institucijama i firmama sa kojima se radilo u prethodnom periodu. Aktivnosti na kojima će se fokusirati rad udruženja biće  priprema projekta “Turistička valorizacija Prošćenskih planina” zajedno sa firmom “Tara Turist” iz Mojkovca, kao i definisanje modela saradnje sa Udruženjem privatnih vlasnika šuma Crne Gore.


Objavljeno subota, 15 mart 2014 16:03
15 mar

PROJEKAT “TURISTIČKA VALORIZACIJA PROŠĆENSKIH PLANINA”

Nakon razgovora sa predstavnicima firme “Tara Turist” iz Mojkovca o mogućim modelima saradnje, Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ) je sa pomenutom firmom pripremilo predlog projekta “Turistička valorizacija Prošćenskih planina” koji je prezentovan na zajedničkom sastanku održanom u martu mjesecu u Podgorici.Nakon razgovora sa predstavnicima firme “Tara Turist” iz Mojkovca o mogućim modelima saradnje, Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ) je sa pomenutom firmom pripremilo predlog projekta “Turistička valorizacija Prošćenskih planina” koji je prezentovan na zajedničkom sastanku održanom u martu mjesecu u Podgorici.


Objavljeno srijeda, 29 januar 2014 16:07
29 jan

ODRŽANA SJEDNICA OSNIVAČKE SKUPŠTINE UDRUŽENJA ZA RAZVOJ RURALNIH OBLASTI I ŠUMARSTVA (UROŠ)

U Podgorici je 9. januara 2014. godine održana Osnivačke skupštine Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ). Na Sjednici  je usvojena Odluka o osnivanju Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (skraćeno: UROŠ). U Podgorici je 9. januara 2014. godine održana Osnivačke skupštine Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ). Na Sjednici  je usvojena Odluka o osnivanju Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (skraćeno: UROŠ). Tom prilikom ocjenjeno je da je osnivanje ovakvog udruženja veoma važno za nastavak promovisanja održivog razvoja ruralnih područja u Crnoj Gori, kao i za zahtjevnu reformu sektora šumarstva koja je u toku.