Objavljeno petak, 20 decembar 2019 13:08
20 dec

Priručnik za uzgoj šuma za privatne vlasnike šuma

Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ) na osnovu podrške koju je dobilo od kompanije Balder d.o.o. iz Podgorice, izradilo je Priručnik za uzgoj šuma za privatne vlasnike šuma. Cilj priručnika je da na kratak i što razumljiviji način predstavi glavne biološke - ekološke osnove i principe prirodi bliskog uzgoja šuma u kontekstu značaja sektora šumarstva u Crnoj Gori.
Ideja je da se ovaj priručnik može koristiti za informisanje i osposobljavanje privatnih vlasnika šuma, ali i šumarskih tehničara, ponuđača usluga u šumi i svih ostalih zainteresovanih strana u štampanoj ili elektronskoj formi. U budućnosti, on bi se trebalo prilagođavati i dopunjavati prema stečenim iskustvima i razvoju šuma i šumarstva u Crnoj Gori.


Objavljeno srijeda, 05 septembar 2018 12:48
05 sep

NVO UROŠ učestvuje u izradi revizije Strategije razvoja šuma i šumarstva

U okviru Radne grupe koju je formiralo Ministartvo poljoprivrede i ruralnog razvoja radi izrade revizije Strategije razvoja šuma i šumarstva učestvuje i predstavnik NVO UROŠ, Žarko Vučinić. Zadatak Radne grupe je da u skladu sa programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu i Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-195 od 1. februara 2018. godine, radi usaglašavanja sa usvojenim konceptom reorganizacije koncesionog sistema korišćenja šuma, izvrši reviziju Strategije razvoja šuma i šumarstva (2013 -2023).
Strategija koja je donešena 2013. godine ima dva opšta cilja koji se odnose na šume kao ekosistem i prirodni resurs i na ekonomski sektor šumarstva i drvne industrije.


Objavljeno utorak, 09 avgust 2016 14:36
09 avg

PROMOVISANJE PROŠĆENSKIH PLANINA U OKVIRU DRUGOG REGIONALNOG PLANINARSKOG DJEČIJEG KAMPA TARA 2016

Početkom avgusta u mjestu Rastište na planini Tara u Srbiji, u okviru Drugog regionalnog planinarskog dječijeg kampa TARA 2016, predstavljen je epsko-fantastični roman za djecu  „Čudesni svijet puha Đorđa“, autora Žarka Vučinića.

Ovo djelo na originalan način približava našim najmilijima značaj prirode, prijateljstva i ljubavi u eri tehnologije i uništavanja životne sredine. Tom prilikom, Žarko Vučinić je mladim planinarima iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ispičao šta ga je inspirisalo da napiše ovaj roman koji nas kroz splet zanimljivih događaja u kojima učestvuju šumske životinje manje poznate i korišćene u dječijoj literaturi, mitska bića, biljke i sam čovjek sa svojim manama i vrlinama uvodi u tajanstveni svijet jednog zaboravljenog kraja na sjeveru Crne Gore – Prošćenskih planina.


Objavljeno ponedjeljak, 16 maj 2016 14:41
16 maj

PRIRODA, DJECA, MAŠTA - PROMOVISANJE PROŠĆENSKIH PLANINA

Proteklog vikenda na Prošćenskim planinama družila su se djeca iz Crne Gore i Srbije gdje je prvi put promovisan ovaj bajkovit kraj kroz koncept priroda, djeca, mašta (PDM) koji je razvijen od NVO UROŠ (Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva) u okviru događaja „Inovativni način promovisanja ruralnih područja na Balkanu – Prošćenske planine“.Proteklog vikenda na Prošćenskim planinama družila su se djeca iz Crne Gore i Srbije gdje je prvi put promovisan ovaj bajkovit kraj kroz koncept priroda, djeca, mašta (PDM) koji je razvijen od NVO UROŠ (Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva) u okviru događaja „Inovativni način promovisanja ruralnih područja na Balkanu – Prošćenske planine“.