O NAMA

Godina osnivanja

Osnivačka skupština nevladine organizacije “Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva – UROŠ” održana je 9. januara 2014. godine u Podgorici.
Udruženje je nastalo iz potrebe njenog članstva da se aktivnije uključe u razvoj ruralnih područja i želje da se pomogne u reformi sektora šumarstva, imajući u vidu da su uz sektor poljoprivrede, šume u Crnoj Gori najznačajniji resurs seoskih područja u ekološkom, ekonomskom i socijalnom smislu.  Pravni status

“Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva”, skraćenog naziva “UROŠ” je nevladino udruženje koje je upisano pod rednim brojem 6937 dana 15. januara.2014. godine u Registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja je Žarko Vučinić (izvršni direktor).

Glavni ciljevi

Ciljevi  Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva – UROŠ su: 

  • -    Podsticanje održivog razvoja ruralnih područja kroz:

    valorizaciju prirodnih resursa;
  • podršku sektoru šumarstva, jačanjem kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou u skladu sa najboljim svjetskim praksama i   inicijativama, uključujući razvoj strateških i operativnih dokumenta i zakonodavnog okvira;
  • podršku sektoru poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda;
  • podršku sektoru turizma u ruralnim područjima;
  • podršku ruralnoj ekonomiji putem edukacije, promocije, organizacije i udruživanja poljoprivrednika.

-    Jačanje svijesti o neophodnosti integrisanja koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori poštovanjem ekoloških, ekonomskih i socijalnih faktora.

Tematske oblasti

Rad udruženja će se fokusirati na sljedeće tematske oblasti: ruralni razvoj, šumarstvo, poljoprivreda, zaštita životne sredine, lovstvo, obnovljivi izvori energije, turizam zasnovan na prirodnim bogatstvima, vodoprivreda i drvna industrija, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Saradnja

Udruženja za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva – UROŠ je otvoreno za saradnju sa međunarodnim, nacionalnim i lokalnim uduženjima, kao i naučnim i stručnim institucijama iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva, drvne industrije, lovstva, vodoprivrede, obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine i turizma zasnovanog na prirodnim bogatstvima.

Saradnja se može ostvariti na:     

  • pripremi projekata, sprovođenju i evaluaciji projektnih aktivnosti iz gore pomenutih oblasti;
  • promociji  zajedničkih vrijednosti i rezultata;
  • umrežavanju srodnih udruženja i institucija iz navedenih oblasti.

 
Članstvo

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice Udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština udruženja većinom glasova.