TIM

ZV


Žarko Vučinić, izvršni direktor

Žarko Vučinić je rođen 1972. godine u Beogradu, gdje je i završio Šumarski fakultet. Kao student bio je novinar na Trećem Kanalu. U periodu od 2000 – 2005. godine radio je kao savjetnik za međunarodnu saradnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i portparol (od 2002 - 2005.). Obavljao je poslove direktora kancelarije slovenačke konsultanske firme „Oikos, održivi razvoj” u Crnoj Gori od 2005 do 2008. godine.

Radio je na brojnim međunarodnim projektima iz oblasti šumarstva (koje su finansirali Lux-Development, SNV, Svjetska Banka, REC, EU), zaštite životne sredine (UNDP), lovstva (Norveška šumarska grupa), komunikacija i odnosa s javnošću (Evropska Agencija za rekonstrukciju, Lux-Development, Delegacija EU u Crnoj Gori), turizma zasnovanog na prirodnim bogatstvima (Lux-Development, UNDP, Norveška šumarska grupa).

Od 2009 – 2013. godine bio je angažovan kao konsultant za šumarstvo od strane projekta „Razvoj šumarstva u Crnoj Gori” – FODEMO projekta, kojeg je finansirala Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga. Takođe, u periodu 2011 - 2013. godine bio je koordinator EU projekta „Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva”. Izvršni direktor je nevladine organizacije „Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva – UROŠ” od 2014. godine.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Gojko Mitrović, konsultant

Gojko Mitrović je rođen 1977. godine u Podgorici. Radio je u Sekretarijatu za razvoj Crne Gore kao član multimedijalnog tima, a od 2002 – 2003. godine za Bearing Point - USAID Montenegro na projektu Ekonomskih reformi kao grafički dizajner/konsultant za medije.

Radio je na brojnim međunarodnim projektima iz oblasti šumarstva i ruralnog razvoja koje su finansirali Lux-Development, SNV i EU (projekti implementirani od strane firmi NIRAS i ADT).

Od 2009 – 2013. godine bio je angažovan kao grafički dizajner/konsultant za medije od strane projekta „Razvoj šumarstva u Crnoj Gori” – FODEMO projekta, kojeg je finansirala Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga. Od 2014. godine radi u nevladinoj organizaciji „Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva – UROŠ” kao konsultant.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Članovi Udruženja:

SStanic


Sandra Stanić

Sandra Stanić je rođena 1970 u Liestalu, Švajcarska. Veterinarski fakultet je završila u Beogradu. U periodu od 1999 – 2001. godine radila je kao stručni saradnik na projektu Razvoj mljekarskog sektora u Crnoj Gori, koji je finasirao USAID. Nakon toga, radila je u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na poslovima savjetnika za ljekove u upotrebi u veterinarstvu (2002-2003).

U periodu od 2003 - 2013. godine radila je na brojnim međunarodnim projektima iz oblasti poljoprivrede i veterinarstva koje je finansirala EU, a njima rukovodila Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori (projekti implementirani od strane Agri-Livestock Consultants Ltd, ADT Projekt-a i FERA, UK).

Takođe, bila je aktivna u NVO sektoru: u okviru NVO ASK - angažman na projektu “Razvoj organske proizvodnje na jugu Crne Gore”, UNDP; kao predstavnik NVO Udruženje veterinara Crne Gore na projektu “Izrada Zakona u veterini  u skladu sa EU legislativom, USAID/ORT.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


BMBiljana Medenica

Biljana Medenica je rođena 1980 u Kolašinu. U periodu 2005 – 2007. godine bila je zaposlena na poziciji GIS tehničara u UNDP na  projektu „Korišćenje GIS-a (Geografsko informacionog sistema) u sektoru životne sredine u Crnoj Gori“ gdje je radila na izradi osnovnih GIS lejera Crne Gore kao i na izradi više setova prostornih podataka iz oblasti životne sredine (Land Cover mapa, identifikaciji Emerald područja, i dr.).

U periodu od 2007 – 2014. na poziciji GIS trenera/podrške, takođe u kancelariji UNDP, organizovala je i održala osnovne i napredne GIS kurseve za zaposlene u sektorima zaštite životne sredine, uključujući i predstavnike šumarstva pri čemu je radila na više regionalnih i prekograničnih projekata koji su finansirani od strane EU i UNEP. Tokom ovog perioda radila je na formiranju registra planinrskih i biciklističkih staza i nacionalne mreže staza u oblasti turizma kroz projekat „Hiking&biking“. Autor je i koautor većeg broja tematskih mapa iz oblasti turizma i hidrologije. Takođe, učestvovala je u izradi većeg broja studija, projekata, publikacija i stručnih elaborata. 

Aktivna je i u NVO sektoru kroz rad sa NVO Geoeko Montenegro i tradicionalnu organizaciju geoekoloških kampova koji okupljaju studente geografije, bilogije i turizma iz regiona pri čemu svaki kamp ima za cilj da pospješi samostalan naučni i terenski rad na polјu geografije i biologije i da promoviše neistražene predjele Crne Gore.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


bdDragan Borota

Dragan Borota je rođen 1978. godine u Glini,  Hrvatska. Šumarski fakultet je završio u Beogradu, gdje je nakon  završetka na istom radio na brojnim domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti šumarstva.

Od 2005 – 2009 godine, kao stručni saradnik radio je na projektima koje je finansirala Norveška šumarska grupa (FOREST SECTOR Programme II), Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu  i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nacionalni kordinator za implementaciju Nacionalne inventure šuma Republike Srbije

Od 2009 – 2012. godine bio je radio kao konsultant za šumarstvo (Savetnik za Nacionalnu inventuru šuma i biomasu) u LUX-Development kompaniji na projektu „Razvoj šumarstva u Crnoj Gori” (FODEMO projekat), kojeg je finansirala Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Od 2012 godine radi kao asistent na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Njegova glavna stručnost se odnosi na naučnu oblast Planiranje gazdovanja šumama, Dendrometriju, Inventuru šuma (sastojinska inventura, nacionalna inventura šuma), primenjena statistika, GIS i Aerofotogrametrija.

U toku 2013 godine angažovan je od strane FAO organizacije (Food and Agriculture organization, Forestry department - Wood energy) kao konsultant za šumarstvo (međunarodni expert za inventuru šuma) za realizaciju WISDOM (GCP/MNE/001/LUX) projekta.

Od 2014 godine je član nevladine organizacije „Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva – UROŠ”

 


 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


mvMirjana Vučinić

Mirjana Vučinić je rodjena 1992. godine u Beranama. Završila je srednju turističku školu u Mojkovcu, a 2014. godine i Fakultet za državne i evropske studije u Podgorici.

Učestvovala je u  nacionalnim projektima iz oblasti turizma i brojnim akcijama iz oblasti zaštite životne sredine.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.