Projekti

Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva (UROŠ) zajedno sa partnerima i u koordinaciji sa interesnim grupama radi na pripremi projektnih ideja. U narednom periodu se očekuje dostavljanje predloga projekata donatorima i, nadamo se, otpočinjanje rada na projektnim aktivnostima. O svemu tome bićete blagovremeno obavješteni na našoj internet stranici.